Agility

Mitä on agility?

Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva, kaiken ikäisille ihmisille sopiva liikuntamuoto.  Lajin suosio on vahvassa nousussa, ja nykyisin agilityn harrastajia on Suomessa jo yli 13 500 ja maailmanlaajuisesti yli 100 000 harrastajaa.

Agilitykilpailussa ihmisen ohjaama koira suorittaa tuomarin suunnitteleman esteradan virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti. Ohjaaja ohjaa koiran suorittamaan radalla olevat esteet liikkumalla, kehonsa liikkein ja ääntään käyttäen. Parhaimmillaan agilitysuoritus on ohjaajan ja koiran saumatonta yhteistyötä, josta molemmat nauttivat. Lajissa voi kilpailla tai sitä voi harrastaa ihan vain omaksi ja koiran iloksi.

Lähde: Suomen Agilityliitto

Lisätietoa verkossa:
Lisää agilitysta Suomen Kennelliiton sivuilla
Agilitysäännöstö (Suomen Agilityliitto)

Agilitytiimi

Agilitytiimi vastaa agilitykilpailuihin ja -koulutukseen liittyvistä asioista yhdistyksessä, järjestää erilaisia tapahtumia, laatii kausikohtaiset viikkoryhmät ja esimerkiksi yhdessä estevastaavan kanssa tekee johtokunnalle ehdotukset esteiden hankinnoista ja poistoista. Tiimi tekee esityksiä agilityyn liittyvissä asioissa johtokunnalle tai tekee päätökset itsenäisesti.

Tiimiin nimetään syyskokouksessa jäsenet seuraavaksi vuodeksi, mutta agilitytiimiin voi silti liittyä milloin tahansa, jos kiinnostusta erilaisten tapahtumien ja tehtävien tekemiseen löytyy. Liittymällä agitiimiin pääset vaikuttamaan seuran agilityyn liittyviin asioihin.

Agilityn kisakirjoja voi ostaa yhdistykseltä virallisissa kisoissa tai ottamalla yhteyttä agilitytiimin laumanjohtajaan.

Tiimin kokoonpano löytyy kohdasta Yhteystiedot.

VAS agilityn koulutuspolku

Vaasan Agilityseurassa agilityn koulutuspolku menee seuraavasti: Alkeisryhmä -> Alkeisjatko -> Möllit -> Kisaavat.

Nämä ryhmät harjoittelevat kerran viikossa yhden kauden ajan. Kausi kestää 4 kuukautta, kevätkausi tammi-huhtikuun, kesäkausi touko-elokuun ja syyskausi syys-joulukuun. Pyrimme pitämään ryhmäkokona 4-5 koirakkoa tunnissa.

Agilitytiimi tekee ryhmäjaot hyvissä ajoin ennen seuraavaa kautta jäsenille jaetun kyselylomakkeen pohjalta. Tavoitteena on, että ryhmäläisten taidot ovat suunnilleen samalla tasolla.

Näissä ryhmissä harjoittelevilta edellytetään VASin jäsenyyttä sekä SAGIn lisenssiä, seurana VAS.

Jokaisen uuden koirakon – ryhmätasosta riippumatta – tulee suorittaa hallittavuustesti hyväksytysti. Testissä testataan koiran käytöstä, käsittelyä, paikallaoloa ja luoksetuloa.

Alkeisryhmä

Alkeisryhmä on koirille, jotka eivät ole aikaisemmin harjoitelleet agilityä, tai ovat jonkin verran kokeilleet sekä koirat, jotka eivät vielä osaa kaikkia esteitä. Ryhmässä käydään läpi kaikki agilityesteet, harjoitellaan fokusointia esteille sekä ohjaustekniikoita ja kerrotaan monipuolisesti agilityn harrastamiseen liittyvistä asioista.

 • Tavoitteena on koiran ja ohjaajan yhteistyö,
 • koiran esteosaaminen ja
 • ohjaajalle riittävä yleistieto lajista.

Agilityn alkeisryhmään tulevan koiran täytyy olla 12 kk tai vanhempi. Koiran täytyy olla hyvässä fyysisessä kunnossa (ei liian lihava, kiputiloja, ontumista tms.) ja tottelevainen. Agilityn aloittamiseksi koiran perustottelevaisuuden tulee olla kunnossa. Agilityä harjoitellaan aina koira irti, joten sen täytyy pysyä ohjaajansa hallinnassa vapaana sekä kytkettynä vaikka lähistöllä on muuta toimintaa, ihmisiä ja koiria. Toisia koiria tai ihmisiä kohtaan aggressiivisesti käyttäytyvä koira ei voi harjoitella agilityä.

Alkeisryhmään tulevan koiran tärkeimmät pohjataidot ovat paikalla pysyminen ja luoksetulo sekä ohjaajan tulisi osata leikkiä koiransa kanssa. Koiran olisi myös hyvä osata vartalonhallintaa ja olla tutustunut erilaisiin pintoihin ja ääniin. Agilityn alkeisryhmään on jatkuvasti paljon halukkaita, joten ole ajoissa yhteydessä agilitytiimin laumanjohtajaan.

Alkeisjatko

Koirille, jotka ovat käyneet alkeiskurssin tai omaavat vastaavat taidot ja osaavat suorittaa kaikki esteet. Ryhmässä harjoitellaan kattavasti erilaisia ohjaustekniikoita, syvennetään koirien esteosaamista ja tehdään lyhyitä ratatreenejä.

 • Tavoitteena saada tehtyä pientä rataa
 • käyttäen erilaisia ohjaustekniikoita ja
 • koira hyvin hallinnassa.

Möllit

Koirille, jotka osaavat sujuvasti suorittaa kaikki esteet ja ohjaajat haluavat syventää ohjaustekniikoiden osaamista ja radanlukutaitoa. Tässä ryhmässä voi harrastaa agilitya ilman kisaamista.

 • Tavoitteena sujuva radan suorittaminen
 • ymmärtäen koiran linjat,
 • koira hyvin hallinnassa rataa suoritettaessa sekä
 • käyttäen monipuolisesti erilaisia ohjaustekniikoita.

Kisaavat

Koirakoille, jotka haluavat kehittyä monipuolisesti agilityssa ja tähtäävät kisamaan tai kisaavat jo.

 • Tavoitteena puhtaiden ratasuorituksien tekeminen
 • koiran kanssa hyvässä yhteistyössä,
 • monipuolisesti erilaisia ohjaustekniikoita käyttäen,
 • ymmärtäen koiran linjan ja
 • hyvä radanlukutaito.

Junioriryhmä

Junioriryhmä on tarkoitettu alle 15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ryhmään hakevilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta agilitystä. Myöskään koiralla ei tarvitse olla aikaisempaa agilityosaamista. Ryhmässä opetetaan agilityn pohjataitoja, vahvistetaan koiran perustottelevaisuutta sekä tuetaan ohjaajan ja koiran välisen suhteen rakentumista. Ryhmässä käydään läpi kaikki agilityesteet, harjoitellaan ohjaustekniikoita ja käydään läpi agilityn harrastamiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on luoda hyvät pohjataidot harrastamiselle jokainen yksilönä huomioiden.

Junioriryhmässä harjoittelevan koiran ikä tulee olla 12 kk tai vanhempi (max 7 v). Ryhmässä tarjotaan koirille tarvittaessa perustottelevaisuusjakso, joten koiran ei tarvitse olla viimeisen päälle koulutettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että koira on sopivan kokoinen suhteessa lapseen, niin että lapsi pärjää koiran kanssa.

Junioriryhmässä harjoittelevilta edellytetään VASin jäsenyyttä. Lisenssiä ei edellytetä. Lisenssi tulee hankkia ainoastaan siinä tapauksessa, jos aloittaa kisaamisen.

Scroll to Top