Talkoopistesäännöt

Yleistä | Ryhmäpaikkapisteet | Pisteiden kirjaaminen ja seuranta | Talkoopisteiden ansaitseminen | Ryhmien kouluttaminen | Talkoopisteiden käyttäminen

Talkoopistesäännöt ovat astuneet voimaan 1.5.2012. Viimeisin päivitys tehty 26.1.2023.

Talkoopistevastaavan yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta. Henkilöiden talkoopisteet (sekä niiden kertyminen ja käyttäminen) näkyvät ainoastaan kotisivujen jäsenistölle avoimessa osiossa. Mahdolliset kysymykset ja muutosesitykset (sekä henkilön pistetilanteeseen että sääntöihin, ml. pisteiden kertymisperusteet) osoitetaan suoraan talkoopistevastaavalle.

Yleistä

Erilaisilla talkoopanostuksilla kerätään pisteitä (ryhmäpaikkapisteet). Heille, jotka tekevät harjoitusjakson kuluessa ennalta sovitun talkoopanostuksen, tarjotaan paikka ohjatussa ryhmässä seuraavaksi harjoitusjaksoksi (kaudeksi). Paikka ohjatussa ryhmässä aikana vähentää johtokunnan määrittelemän pistemäärän kausittain, 1.1.2016 alkaen 8 pistettä / kausi (saman pistemäärä vähennetään myös ns. omatoimiharkkaajilta). Johtokunta myös määrittää, mitkä ryhmät ovat ohjattuja ryhmiä, joita tämä koskee. Riippumatta siitä, kuinka moneen ohjattuun ryhmään henkilö kuuluu, häneltä vähennetään kauden pisteet vain yhden kerran.

Talkoopisteitä voi kerätä monin eri tavoin esim. erilaisista luottamustehtävistä, auttamalla epävirallisissa ja virallisissa kilpailuissa, esteiden kuljettamisessa, korjaamisessa ja rakentamisessa sekä muissa alla määritellyissä tapahtumissa. Talkoopisteitä voi siis kerryttää myös joustavasti omien aikataulujen mukaan! Pistemäärät on määritelty kutakin tehtävää varten tämän ohjeen lopussa olevassa taulukossa, kohdassa Talkoopisteiden ansaitseminen.

Yksi (1) tunti talkoissa vastaa yhtä (1) pistettä. Pyöristys lähimpään täyteen tuntiin normaalin pyöristyssäännön mukaan (esim. 1,5h työllä ansaitsee 2 pistettä).

Talkoisiin tarvittava työmäärä arvioidaan etukäteen. Talkoisiin on siten myös ilmoittauduttava etukäteen. Näin talkoisiin tulevat eivät jää toimettomiksi. On tietysti sallittua tulla auttamaan ilman ilmoittautumista, mutta siitä ei välttämättä myönnetä pisteitä. Myös esim. perheenjäsenet voivat kerätä yksittäiselle (harkkaavalle) samaan perheeseen kuuluvalle jäsenelle pisteitä. (Myös seuran ulkopuolinen talkoolainen voi tehdä talkoopisteitä seuran jäsenelle vaikkei kuuluisikaan samaan perheeseen.)

Mikäli talkoovelvollisuus jää painavien syiden vuoksi täyttämättä, voi johtokunta kirjallisen selvityksen saatuaan päättää miten talkoovelvollisuus hoidetaan.

Harjoituskaudelle vaaditut talkoopisteet

Saadakseen harjoituskaudelle (1.1.-30.4. / 1.5.-31.8. / 1.9.-31.12.) harjoittelupaikan jatkuvasta ryhmästä, tulee ohjaajalla olla käytettävissä vaadittu pistemäärä 8 pistettä ennen harjoituskauden alkua. Uusien jäsenten ei tarvitse ansaita pisteitä ensimmäiselle harjoituskaudelle. Toiselle  harjoituskaudelle tarvitaan puolet eli 4 pistettä ja sitä seuraaville harjoituskausille vaaditaan täysi pistemäärä eli 8 pistettä. Pisteet vähennetään henkilön talkoopistesaldosta harjoituskauden alkaessa. Sama pistemäärä vaaditaan ja vähennetään myös omatoimiharjoittelusta. Pisteiden ei tarvitse olla edellisellä kaudella kerätty, vaan ne on voinut hankkia aiemminkin.

Talkoopisteet nollaantuvat, jos jäsenyys katkeaa.

Pisteiden kirjaaminen ja seuranta

Talkoopistetilannetta ylläpidetään keskitetysti. Ylläpidosta vastaa johtokunnan valitsema henkilö.

Virallisissa ja epävirallisissa kisoissa työskentelevät ilmoittautuvat vastaavalle koetoimitsijalle tai työntekijävastaavalle paikalle tullessaan. Talkoopanos kirjataan tapahtumassa esilläolevaan työntekijälistaan, johon merkitään tulo- ja lähtöaika. Näistä lasketaan saadut pisteet keskitetysti nettisivujen jäsenosiossa sijaitsevaan talkoopistesaldoon.

Jokainen huolehtii omien tulo- ja lähtöaikojensa kirjaamisesta, jonka talkootapahtuman työntekijävastaava kuittaa. Mikäli ajat unohtaa kirjata, niistä on talkoiden jälkeen viikko aikaa ilmoittaa pistekansiosta vastaavalle, muuten pisteet jää saamatta.

Talkoopisteiden ansaitseminen

TehtäväPisteet
Harjoitusten vetäminen (kaikki lajit)1 / h
Viralliset kilpailut
Vastaava koetoimitsija (etukäteistyöt)10 / vkl
Leipominen (leipomistarvikkeista ei korvausta)3 / kisapäivä
Sämpylöiden täyttäminen (seura korvaa tarvikkeet kululaskua vastaan)3 / kisapäivä
Työskentely kisoissa1 / h
Ilmoittautumisten vastaanotto (etukäteistyöt / 2-päiväiset kilpailut)15 / vkl
Ilmoittautumisten vastaanotto (etukäteistyöt / 1-päiväinen kilpailu)10 / pv
Talkoolistojen tekeminen (sis. työntekijöiden hankinta)5 / vkl
Palkintojen lajittelu etukäteen1 / h
Epäviralliset kilpailut ja kisanomaiset treenit
Etukäteistyöt epävirallisiin kisoihin5 / tapahtuma
Etukäteistyöt kisanomaisiin treeneihin3 / tapahtuma
Palkintojen lajittelu etukäteen1 / h
Työskentely kisoissa (myös tuomari)1 / h
Leipominen1 / tapahtuma
Hallinnolliset tehtävät
Puheenjohtaja / sihteeri / rahastonhoitaja24 / v
Johtokunnan jäsenet2 / v + 3 / kokous
Kirjanpitäjä50 / v
Tiedotus (jos tiedottajia on useampi, pisteet jaetaan suhteessa työmäärään)50 / v
Webmaster12 / v
Buffavastaava (jos vastaavia on useampi, pisteet jaetaan suhteessa työmäärään)14 / v
Palkintovastaava15 / v / hlö
Estevastaava8 / v
Agitiimin laumanjohtaja20 / v
Tokotiimin laumanjohtaja10 / v
Näyttelytiimin laumanjohtaja10 / v
Valmennusvastaava10 / v
Nuorisovastaava5 / v
Jäsensihteeri / talkoopistevastaava / avainvastaava10 / v
Kertaluonteinen rahasponsori (väh. 100 €)2 / kerta
Muut tehtävät
Talkootyöskentely (mm. esteiden siirto tai korjaus, varainhankinta yms.)1 / h
Kahvinkeitto tapahtumiin1 / tapahtuma
Työntekijöiden hankinta tapahtumiin2 / tapahtuma
Ruohonleikkuu Vassilassa2 / kerta
Muut tehtävät sopimuksen mukaan (johtokunta päättää)


 

Scroll to Top